Helt ude på overdrevet

I maj og juni springer et farveprægtigt flor af blomster ud på Gulhøj, der udgør den sydlige del af de fredede Mulbjerge ved Dokkedal. Gulhøj er et af Danmarks fineste overdrev, som den sandede, bakkede og næringsfattige natur med et utal af blomsterarter kaldes. Engang var overdrev almindelige i Danmark. I dag er denne lysåbne naturtype sjælden og under pres, for den tåler ikke mængder af næring. Lille Vildmose Naturfond ejer Gulhøj, som den sørger for bliver afgræsset af kreaturer. Dyrene er overdrevets livsforsikring. De baner vejen for sjældne blomster nikkende og opret kobjælde.

Nyt liv med EU’s LIFE-projekt

Frem til 2020 har EU’s LIFE-midler sammen med penge fra Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond arbejdet i naturgenopretningens tjeneste i Lille Vildmose, hvis fredede natur er udlagt som EU-beskyttet Natura 2000-område. I alt har 42 millioner kroner i løbet af 5 år forbedret naturforholdene i den østhimmerlandske højmosenatur ved at sikre en høj vandstand, rydde uønsket birkeskov og genskabe den oprindelige hydrologi i området. Også formidlingen og fortællingen om Vildmosens rigdom af natur har fået et løft i kraft af LIFEprojektet, som Lille Vildmose Naturfond har støttet med en halv million kroner.

Vilde græsædere vil afløse husdyrene

Udover elgene i Mellemområdet trives krondyr og rådyr i Lille Vildmose. Antallet af krondyr vokser fra år til år og ventes at udvikle sig til en forårsbestand på et par hundrede dyr. Det er hensigten at fase de græssende husdyr helt ud af Lille Vildmose i løbet af 10-15 år. Derefter vil de vilde græsædere som elge, krondyr og rådyr helt tage over som mosens planteædere.

Vildmosens kæmper

Lille Vildmose Naturfond ejer en stor del af de områder, som Vildmosens voksende bestand af elge lever i. I november 2015 og januar 2017 blev i alt 10 unge elge fra Sverige indført til Lille Vildmose. Og i foråret 2017 så den første indfødte danske elgkalv i 5.000 år dagens lys et fredfyldt sted i Portlandmosen i Lille Vildmose. Elgen, der er verdens største hjort, trives i Mellemområdets birkeskove, pilekrat, rørsumpe og buskadser med bævreasp. Aalborg Kommune er tovholder i elgprojektet, som blandt andet Lille Vildmose Naturfond lægger arealer til og støtter i form af formidlingsprojekter.

Fremgang for spøgelset på listefødder i rørskoven

Den hemmelighedsfulde rørdrum har i Lille Vildmoses Mellemområdet en af sine største lokale bestande...

Så er der elskovssyge elge i sigte

I september og et stykke ind i oktober er Lille Vildmoses elge i brunst....

Storslået bogværk om Lille Vildmose

Lille Vildmose - vildmosen der blev vildere Et nyt, imponerende pragtværk om Lille Vildmose er...

Elgene i Lille Vildmose

I Lille Vildmose er der genindført elge. Elgene er med til at genoprette områdets...

Villy fra Klarup klarer Vildmosens renovation

Inden græsset for alvor begynder at gro, og træerne får blade, opdager man let...

Mosehimmel fyldt med gåsevrimmel

De senere år har tusindtallige flokke af gæs præget Lille Vildmose i vinterhalvåret. Verdens...