Storslået bogværk om Lille Vildmose

-

Lille Vildmose – vildmosen der blev vildere

Et nyt, imponerende pragtværk om Lille Vildmose er tilvejebragt af journalisten, forfatteren og naturfotografen Jan Skriver. Bogen rummer ikke mindre end 544 sider – og dermed sagt med det samme at det er et digert værk, der løftes med to hænder! Jan Skriver fortæller levende og billedligt i sin vante stil om vildmosens fantastiske – og til tider forunderlige natur – dels med arter, der har eneret for vildmosen og dels om den rejse som vildmosen har gennemgået – fra afvanding til genopretning.

Bogen er flot illustreret af forfatteren – og kommer naturligvis også forbi vildmosens elge.

Jan Skriver har som bosiddende i området haft Lille Vildmose på første parket i en længere årrække. Det fremgår ikke mindst af bogens illustrationer, der må have taget årevis for forfatteren at indsamle. Har man ikke mod på at fordybe sig i teksten fra ende til anden, så fanges man uundgåeligt af bogens fine fotos – der igen leder en tilbage i teksten for flere detaljer.

Bogen kan sagtens læses i brudstykker som inspirerende historier om landskabet, naturen og dyrelivet. Sproget er forståeligt og berettende – og med den mængde viden som bogen indeholder balancerer vi i grænselandet mellem en fagbog og en autentisk roman. Den fortællende stil gør det let at indtage den naturfaglige information som værket indeholder.

I det magre, tørre terræn i Lille Vildmoses sletteland fløj en lille sommerfugl svirrende op. Så satte den sig på en tidsel… (citat fra bogen)

Teksten er fortællende, hvilket gør bogen inspirerende at læse. Her et usædvanligt foto af to rørdrummer, fotograferet af Jan Skriver.

Næppe før er der i ét værk samlet så meget viden om Lille Vildmose – Danmarks største fredede landområde. Bogens udgivelse er støttet af Lille Vildmose Naturfond og udgives fra Gads Forlag.
/MR

Flere artikler