Cowboy på terrængående ATV i Lille Vildmose

-

Mens de fleste mennesker holder sommerferie, har Peter Espersen sin travleste tid i Lille Vildmose. Han har opsynet med kreaturer og heste på mosens græsfenner, hvor hegn, el, vand og dyrevelfærd skal være i orden.  

Af Jan Skriver

Det er ikke tit, men det hænder, at et kreatur eller tre er på springtur fra en af græsfennerne i Lille Vildmose, og så må Peter Espersen afsted på sin ATV for at få dyrene tilbage til drøvtyggeriet, så trafiksikkerheden kan blive genoprettet.

”Det er stort set altid i højsommeren, at enkelte dyr kan finde på at bryde ud af deres indhegning. Det kan ske, hvis strømmen i elhegnet er for svag, fordi græsset gror højt. Derfor går en del af min sommer også med at slå vegetationen under hegnene”, siger Peter Espersen, der i sommerhalvåret er ansat af Lille Vildmose Naturfond til at føre opsyn med de græssende husdyr.

Her er han til rådighed i døgndrift.

Hans sæson som cowboy i mosen begynder 1. april, hvor forberedelserne til dyrenes ankomst midt i maj bliver gjort. Peter Espersen skal rundt til samtlige græsfenner og tjekke om alle cirka 70 kilometer hegn er intakte, og trugene skal gøres klar til vanding. Strømforsyningen til elhegnene skal være tip-top i orden hele vejen rundt, og vandforsyningen skal flyde i en lind strøm.

Lille Vildmoses kreaturer og heste drikker byvand fra Dokkedal Vandværk, mosens sure vand er ikke deres kop te. De senere år har dyrene i gennemsnit drukket 3.000 kubikmeter vand pr. sæson.

Både antallet af græsfenner og antallet af husdyr er for nedadgående i Lille Vildmose. Engang var der over 60 nummererede fenner. I dag er kun cirka halvdelen i drift.

”Man kan ikke regne med nummerpladerne på fennerne langs Grønvej, hvor man kan se tal på hegnspælene, der for eksempel viser fenne nr. 64. Der er cirka 30 fenner tilbage med dyr, som jeg har tilsynet med”, fortæller Peter Espersen.    

I slutningen af 1950’erne var der ca. 3.000 dyr på græs i Lille Vildmose. I begyndelsen af 1990’erne var der rundt regnet 2.300 dyr, og i 2009 kom cirka 900 kreaturer og heste på græs.

Når græsningssæsonen anno 2020 gumles i gang vil 800 kåde kreaturer blive sluppet ud på fennerne til en sommer under åben himmel i Lille Vildmose.

”Ti landmænd betaler for at have deres dyr på græs i mosen. De er alle meget lokale på nær en enkelt, som bor ved Hobro. Det er min opgave at holde øje med dyrenes sundhed og velbefindende. Hvis en kvie skranter, kontakter jeg straks ejerlandmanden, der så må tage sig af det videre forløb og om nødvendigt få fat i en dyrlæge”, siger Peter Espersen. Midt i oktober, når regn og rusk begynder at få overtaget og gør fennerne ekstra bløde, er det tid at tage kreaturerne og hestene hjem. Så venter der husdyrene et halvt år på stald, mens Peter Espersen og hans ATV kan holde en pause fra grusvejene og græsarealerne i Lille Vildmose.

Kontakt til Peter Espersen kan ske på tlf. 61 36 02 90

Flere artikler