I september og et stykke ind i oktober er Lille Vildmoses elge i brunst. Tyrene kan være utilregnelige, og besøgende bør tage sig ekstra i agt og holde passende afstand til de store hjorte, som ikke er det mindste bange for mennesker

Af Jan Skriver

Hvis vi lige må minde om fartbegrænsningen, foto Jan Skriver

Der hostes, snorkes og med de spidse klove skrabes brunstgruber i mosejorden, mens der urineres, så kropslugten får et maskulint løft.

Det er tiden, hvor de stærkeste og mest dominerende elgtyre indynder sig hos de langbenene, feminine artsfæller, der kun er modtagelige omkring et døgn, så tyrene skal ustandseligt være på dupperne.

Elgene er i brunst ligesom deres slægtninge krondyrene, men hvor kronhjortens brøl imponerer og kan høres vidt omkring, så er elgtyrenes elskovshungrende lyde mere lavmælte og gryntende.

Til gengæld kan man i Lille Vildmose komme i nærkontakt med de op imod 400-500 kilo tunge hjorte. Og da elgene i Mellemområdet, særligt tyrene, er tillidsfulde på grænsen til det arrogante, kan der opstå konflikter i forbindelse med nærkontakterne.

Træd varsomt nær elgene

”Der er al mulig grund til at indskærpe over for Mellemområdets besøgende, at man for sin egen sikkerheds skyld bør holde en passende afstand til elgene. I brunsten er elgtyrene utilregnelige, og selv om de ser fredelige og måske langsomme ud, kan de pludselig gøre hurtige udfald. Derfor: Bliv i bilen, hvis der færdes elge tæt på vejen. Og hold mindst 50 meters afstand til dyrene, hvis man møder dem i terrænet. Vi oplever fortsat episoder, hvor folk færdes alt for tæt på elgene”, siger Niels Nørgaard Nielsen, By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, der er plejemyndighed for Lille Vildmose og primus motor i projektet med udsætning af elgene.

Bestanden af elge i Mellemområdet skønnes at være 20-25 dyr, men der hersker nogen usikkerhed om tallet, for særligt elgkøerne kan leve en meget skjult tilværelse.

”Tre af elgtyrene ser vi ofte, da de i perioder dagligt færdes langs vejene, men køerne går langt mere diskret i terrænet. I foråret 2021 lavede vi en dronetælling af dyrene i Mellemområdet. På den baggrund blev bestanden skønnet”, siger Niels Nørgaard Nielsen.

Man bør holde passende afstand til elgene – særlig i brunsttiden hvor elgtyrene kan være utilregnelige. Foto: Jan Skriver

Udsigt til kalve i maj

I den sydlige del af Skandinavien inklusive Lille Vildmose begynder elgenes brunsttid omkring midten af september. I Mellemskandinavien begynder brunsten først i oktober, mens den langt mod nord indledes midt i oktober for at vare til hen i november.

For elgtyrene er brunsten en kraftanstrengelse, og en stor tyr kan tabe 30-40 kilo i den periode, hvor han har elskov mere end mad i hovedet.

Efter en drægtighedsperiode på cirka 235 dage føder koen i maj-juni en eller to kalve. Unge elgkøer får i reglen kun en kalv, mens de erfarne ofte får tvillinger og i sjældne tilfælde trillinger.

Se og hør mere om elgene og om hvordan du omgås elgene i Lille Vildmose på sikker vis i videoen her nedenfor.